Provinciale Statenverkiezingen 2011
Sluit venster
Het politieke landschap
Dit is het politieke landschap van de Provinciale Statenverkiezingen 2011. Het landschap, of politiek spectrum, bestaat uit twee dimensies, namelijk links versus rechts en progressief versus conservatief. De posities van partijen worden bepaald aan de hand van de antwoorden op de dertig stellingen, evenals uw eigen positie, welke met de punt van het potlood wordt aangegeven.

Wat kunt u hier vinden? (1)
U kunt de partijlogo's aanklikken om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen u en de desbetreffende partij. Tevens kunt u daar de toelichting van de partijen op de ingenomen standpunten lezen.

Wat kunt u hier vinden? (2)
U kunt uw positie ten opzichte van partijen analyseren aan de hand van de thema's in het menu rechts van het assenstelsel. U kunt er voor kiezen om alle thema's mee te laten wegen bij uw plaatsing in het politieke spectrum, maar u kunt ook de posities per thema laten weergeven. Op deze wijze kunt u uw positie bepalen aan de hand van de thema's die voor u extra belangrijk zijn.

Uitleg 'links versus rechts' en 'progressief versus conservatief'
De politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen 2011 concurreren onder meer met elkaar op basis van standpunten en beleidsvoorstellen. Deze onderlinge partijcompetitie is terug te voeren op de tegenstellingen tussen links en rechts, welke ingaan op sociaal-economische issues, en tussen progressief en conservatief, waarin de immateriƫle zaken als cultuur aan bod komen. Hieronder kunt u meer informatie over de tegenstellingen tussen links en rechts en progressief en conservatief vinden.

Progressief versus conservatief
Progressieven kenmerken zich over het algemeen door een kosmopolitische en multiculturele houding. Ze hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheden, met name op het gebied van ethische vraagstukken als abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Progressieven staan tolerant tegenover alternatieve leefstijlen en zijn bij het dilemma 'milieu' versus 'economie' eerder geneigd voor het milieu te kiezen. Conservatieven daarentegen kenmerken zich over het algemeen door een nationale en monoculturele houding. Ze hechten veel waarde aan traditionele waarden en instituties van de samenleving, zoals de kerk, het gezin en het verenigingsleven. Conservatieven geloven in een overheid die krachtig optreedt om de orde en stabiliteit van de maatschappij te waarborgen. Bij het dilemma 'milieu' versus 'economie' zijn conservatieven eerder geneigd voor de economie te kiezen.

Links versus rechts
Linkse partijen willen dat de overheid meer verantwoordelijkheid op zich neemt. De overheid hoeft zich niet enkel bezig te houden met haar kerntaken, maar ook met het herverdelen van de welvaart en het handhaven en zo nodig uitbreiden van de sociale zekerheid. Dit brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, die onder andere kunnen worden gefinancierd door verhoging van de belastingen, al dan niet alleen voor mensen met een hoger inkomen. Rechtse partijen daarentegen vinden dat de overheid zich zo veel mogelijk moet concentreren op haar kerntaken, zoals veiligheid. Rechtse partijen zijn tegen hogere belastingen en herverdeling van welvaart en leggen de nadruk op economische vrijheid. Voor rechtse partijen komt op sociaal-economisch gebied de markt voor de overheid.
  

Wat is uw positie?
Het Kieskompas bestaat uit dertig stellingen, onderverdeeld in een aantal thema's. Kieskompas heeft per stelling bepaald of deze betrekking heeft op de links-rechtsdimensie of de progressief-conservatiefdimensie. Uw positie in het politieke landschap is bepaald aan de hand van uw antwoorden op de dertig stellingen. Uw positie, aangegeven middels de punt van het potlood, is het exacte gemiddelde van de door u gegeven antwoorden. De ellipsvorm die om uw positie heen staat is de standaarddeviatie en geeft de consistentie van uw antwoorden aan. Hoe consistenter uw antwoorden, hoe kleiner de standaarddeviatie.