Provinciale Statenverkiezingen 2011
Sluit venster
Voor welke provincies is er een Kieskompas Provinciale Statenverkiezingen 2011 beschikbaar?
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Zuid-Holland

Wat is het potlood?
De punt van het potlood geeft het exacte gemiddelde van uw antwoorden aan. Dit is uw positie in het politieke landschap.

Wat is de ellips om het potlood?
De ellipsvorm die om uw positie staat, is de standaardafwijking (ook wel standaarddeviatie genoemd). De standaardafwijking duidt aan in welke mate uw antwoorden onderling verschillen. Je zou kunnen zeggen dat de standaarddeviatie de gemiddelde afwijking is van het gemiddelde. Hiermee wordt de puntenwolk van uw antwoorden gevisualiseerd. De grootte van de ellips is een indicatie van de consistentie in uw antwoorden. Als u erg consistent bent in uw antwoorden, dan is uw ellips klein. Zijn uw antwoorden minder consistent, dan wordt de standaarddeviatie, en dus de ellips, groot

Wat is 'links'?
Linkse partijen willen dat de overheid meer verantwoordelijkheid op zich neemt. De overheid hoeft zich niet enkel bezig te houden met haar kerntaken, maar ook met het herverdelen van de welvaart en het handhaven en zo nodig uitbreiden van de sociale zekerheid. Dit brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, die onder andere kunnen worden gefinancierd door verhoging van de belastingen, al dan niet alleen voor mensen met een hoger inkomen.

Wat is 'rechts'?
Rechtse partijen vinden dat de overheid zich zo veel mogelijk moet concentreren op haar kerntaken, zoals veiligheid. Rechtse partijen zijn tegen hogere belastingen en herverdeling van welvaart en leggen de nadruk op economische vrijheid. Voor rechtse partijen komt op sociaal-economisch gebied de markt voor de overheid.

Wat is 'progressief'?
Progressieven kenmerken zich over het algemeen door een kosmopolitische en multiculturele houding. Ze hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheden, met name op het gebied van ethische vraagstukken als abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Progressieven staan tolerant tegenover alternatieve leefstijlen en zijn bij het dilemma 'milieu' versus 'economie' eerder geneigd voor het milieu te kiezen.

Wat is 'conservatief'?
Conservatieven kenmerken zich over het algemeen door een nationale en monoculturele houding. Ze hechten veel waarde aan traditionele waarden en instituties van de samenleving, zoals de kerk, het gezin en het verenigingsleven. Conservatieven geloven in een overheid die krachtig optreedt om de orde en stabiliteit van de maatschappij te waarborgen. Bij het dilemma 'milieu' versus 'economie' zijn conservatieven eerder geneigd voor de economie te kiezen.

Wie is verantwoordelijk voor deze website?
Zie colofon

Is deze website onafhankelijk?
Ja, de onafhankelijke onderneming Kieskompas BV is verantwoordelijk voor de volledige inhoud van de website. Kieskompas gebruikt wetenschappelijk verantwoorde methodes voor de plaatsing van politieke partijen, zonder enige bevoordeling van welke partij dan ook. Het door Kieskompas vervaardigde programma is volkomen transparant; de standpunten op basis waarvan de partijen in het politieke spectrum zijn geplaatst zijn met een eenvoudige klik op het partijlogo te controleren. Tevens is bij iedere stelling de toelichting van de partij te zien, waardoor eventuele discrepanties niet onopgemerkt zouden blijven.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Het Kieskompas is volledig anoniem. Uw antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw persoonlijke gegevens worden daarbij niet gevraagd en niet gebruikt: de antwoorden worden volledig geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier naar u te herleiden.

Kan ik mijn antwoorden opslaan?
Ja, dat kan via de functie 'Bewaar resultaat' onder het kopje 'Overige Functies'. U kunt uw antwoorden bewaren door uw e-mailadres en een zelf te bepalen wachtwoord in te voeren. Als u uw gegevens bewaard heeft, kunt u later terugkomen om verder te gaan of om uw positie opnieuw te bekijken.

Kan ik mijn antwoorden wissen?
Ja. Als u opnieuw wilt beginnen, dan kunt u de functie 'Wis resultaat'  onder het kopje 'Overige Functies' aanklikken. De antwoorden die u tot dan toe reeds heeft ingevoerd worden dan gewist. Ook als u uw browser afsluit zonder uw gegevens op te slaan via de functie 'Bewaar resultaat', worden uw antwoorden gewist.

Zijn de posities van de partijen door de partijen geautoriseerd?
Nee. Alle dertig stellingen zijn voorgelegd aan de partijen. De partijen hebben gereageerd op de stellingen en vervolgens zijn, op basis van de wetenschappelijke methode van het Kieskompas, de posities van de partijen bepaald. Deze methode is volledig transparant. Met een klik kunt u de plaatsing en de door de partij gegeven toelichting controleren. Het formuleren van de stellingen is in samenspraak met de partijen gebeurd. Vervolgens hebben de partijen zichzelf op de dertig stellingen geplaatst. Ook Kieskompas heeft dit gedaan. Wanneer de plaatsing van de partijen zelf verschilt met die van Kieskompas volgt overleg, maar uiteindelijk bepaalt Kieskompas de definitieve plaatsingen. De partijen krijgen dus inspraak bij het formuleren van de stellingen, maar de definitieve verantwoordelijkheid met betrekking tot de plaatsing van de partijen ligt bij Kieskompas.

Wat is het stemadvies dat Kieskompas geeft?
Kieskompas geeft geen stemadvies. Het programma geeft aan de hand van de door u gegeven antwoorden op de stellingen aan waar u staat in het politieke landschap. U kunt vervolgens zelf vaststellen bij welke partij u het dichtst in de buurt staat en met welke partij u inhoudelijk het meest overeen komt. Of u zich verwant voelt met deze partijen en ze dus uw stem toevertrouwt, blijft uiteraard aan niemand anders dan uzelf.

Als ik slechts één of twee thema's naast het politieke landschap aanvink, zie ik niet alle partijen. Hoe kan dat?
Als niet alle thema's aangevinkt zijn, kan het zijn dat enkele partijen exact dezelfde positie innemen. Zij liggen dus op elkaar. De onderliggende partijen kunnen in dat geval niet worden weergeven. Als u echter in het rechtermenu 'positie per stelling' selecteert, kunt u per stelling de exacte partijposities eenvoudig controleren.