Provinciale Statenverkiezingen 2011
Sluit venster
Algemeen
Het Kieskompas Provinciale Statenverkiezingen 2011 is een product van Kieskompas BV.
 Het doel van Kieskompas is gebruikers inzicht te verschaffen in complexe keuzeprocessen, waarbij Kieskompas hen ook in staat stelt een uitgebreide analyse te maken van de keuzemogelijkheden. De applicaties zijn altijd volledig transparant in hun methode en voor wat betreft de gebruikte gegevens. Voor gebruikers moet het volkomen helder zijn wat de beste keuze is en waarop deze is gebaseerd

Privacy
Kieskompas draagt grote zorg voor de privacy van de gebruiker, zij leeft de bepalingen uit de wet na.
De privacy van de gebruikers wordt daarbij altijd gewaarborgd. Indien u gebruikt maakt van een webapplicatie van Kieskompas wordt uw IP-adres niet in combinatie met uw antwoorden opgeslagen. De gegevens worden volledig geanonimiseerd. Een eventuele publicatie zal eveneens anoniem zijn. Gegevens worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld. Er zal niet worden gerapporteerd over individuele gebruikers met identificeerbare gegevens.
    

Stellingen
De stellingen in het Kieskompas zijn tot stand gekomen in dialoog met de provinciale politieke partijen. De provincie heeft geen invloed uitgeoefend op de totstandkoming van de stellingen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.